Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Grensejustering Sollihøgda - høring og innbyggerundersøkelse

Fylkesmannen ønsker å vite hva berørte innbyggere mener om en eventuell grensejustering. Derfor gjennomføres det nå en telefonundersøkelse.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.03.2018

Telefonundersøkelsen gjennomføres av Opinion AS i uke 11 - 12. Det vil bli ringt fra følgende telefonnummer 61 40 01 09.

Fylkesmannen minner også om pågående høring. For nærmere informasjon og dokumenter se link