Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunal styring

Oppdatert 10.05.2022

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


21.12.2018

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år

I romjulen har vi kontortid fra 09.00 til 15.00. Fra 1. januar er vi en del av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Du finner ny kontaktinformasjon nedenfor.


29.10.2018

Fylkesmannen i Oslo og Viken besøker kommunene

Fra nyttår blir Valgerd Svarstad Haugland fylkesmann i Oslo og Viken. Nåværende fylkesmann Trond Rønningen i Østfold blir assisterende fylkesmann i det nye fylkesmannsembetet. Den nye ledelsen besøker kommunene i Østfold og Buskerud for å bli bedre kjent.


04.10.2018

Statsbudsjettet 2019

Fylkesmannen presenterer regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 for den politiske og administrative ledelse i kommunene i Buskerud mandag 8. oktober kl. 10.00 i Statens Hus. Presentasjonen blir streamet. 


05.06.2018

Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse - ta kontakt med ungdom i faresonen

Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen unge innebærer dette en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, eller at de blir etterlatt i utlandet mot sin vilje og utsatt for trusler, vold og frihetsberøvelse.


19.02.2018

Nyhetsbrev - folkehelsearbeid 1/2018

Nyhetsbrevet innholder relevant informasjon fra Helsedirektoratet av relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid.


14.02.2018

Folkehelserapporten 2018 oppdatert: alkohol og rusmidler

Profilene for kommuner er nå tilgjengelige og kan lastes ned her. Tema for 2018 er alkohol og rusmidler. 2018-profiler for fylkene kommer i mars.


11.01.2018

Lovendringer som styrker barn og unges rettigheter ved bruk av helse- og omsorgstjenester

1. januar 2018 trådde en rekke endringer - for å styrke og tydeliggjøre barns rettigheter - i pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kraft.


04.01.2018

Oppfølging av Strategi for seksuell helse (2017-2022) - Tilskuddsordning

Tilskuddsordningen er ny, og skal bidra til oppfølging av Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022). Ordningen forvaltes av Helsedirektoratet, og søknadsfristen er 30.1.2018.


03.01.2018

Årets første nyhetsbrev om folkehelsearbeid

Godt nytt folkehelseår! Her foreligger årets første nyheter fra Helsedirektoratet med relevans for arbeid med folkehelse og samfunnsplanlegging.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel