Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilsynsrapport Rollag kommune

Fylkesmannen har i perioden 26.07.18 til 23.10.18 undersøkt om Rollag kommune sørger for at kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming som bor i egne boliger, er i samsvar med lovkrav slik at brukere får trygge og gode tjenester. Vi har også sett på utvalgte deler av reglene som handler om bruk av tvang overfor utviklingshemmede. Fylkesmannen fant lovbrudd på tre av områdene som omfattes av tilsynet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.10.2018