Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Gjennomføringskonferanse Leve hele livet

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen inviterer til gjennomføringskonferanser for Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre, høsten 2018 i Tromsø, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Oslo.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.10.2018

Målet med konferansene er å spre kunnskap om reformen og skape oppslutning og engasjement for å iverksette Leve hele livet lokalt. På konferansene vil kommunene og øvrige aktørene gjøres kjent med hvordan reformen kan gjennomføres og det gis informasjon om blant annet det nasjonale og regionale støtteapparatet.

Målgruppen for konferansen er ledere (administrativ og politisk) og ansatte i kommunene, fag- og kompetansemiljøer, brukere, pårørende og frivillige mv.

Påmelding på Regjeringen.no

Kontaktpersonar