Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Lansering av den nye Demensboka

Lærebok for helse- og omsorgspersonell

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsalen

Mandag 17. oktober kl. 18-20:30

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.09.2016

Demensutredning, personsentrert omsorg, miljøbehandling, pårørendes situasjon, velferdsteknologi og nærhet og seksualitet er noen av de dagsaktuelle temaene som vies oppmerksomhet i den nye Demensboka. 

I dette arrangementet belyses temaer som hvordan personer med demens og deres pårørende opplever sin situasjon, og hvilken kunnskap helse- og omsorgspersonell trenger for å gi dem god behandling, omsorg og støtte. 

Program 

  • Velkommen v/ møteleder Arnfinn Eek, spesialrådgiver, Aldring og helse 
  • Filmen «Tore og Thorunn deler erfaringer fra sin hverdag» 
  • Bokbad: Ved Demensbokas redaktør, stipendiat Signe Tretteteig og Bente Wallander, redaktør D&A.

Deltakere:

Tore og Thorunn Engum, pasient- og pårørenderepresentanter

Nina Skarsholt, sykepleier, leder av dagaktivitetstilbud for personer med demens i     Andebu kommune

Siren Eriksen, sykepleier, PhD, medforfatter

Torhild Holthe, ergoterapeut, MSc, medforfatter

Janne Røsvik, sykepleier, PhD, medforfatter 

  • Minglepause med servering av frukt og drikke 
  • Kunstnerisk innslag 
  • Omtale av Demensboka v/ forlagsredaktør Nina Schjerven Aasheim, redaktør Signe Tretteteig og Per Kristian Haugen, psykolog, spesialist i klinisk gerontopsykologi og medforfatter. 

Med forbehold om endringer i programmet. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmelding til post@aldringoghelse.no eller på Facebook, v/arrangement «Demensboka på Litteraturhuset» innen 10.10.2016. 

Servering av frukt og mineralvann. Litteraturhusets kafé www.kafeoslo.no er åpen fra 10:00-00:30. 

 Intropris på boka kr. 450,-   Kan bestilles her http://www.aldringoghelse.no/bokhandel/laereboker/demensboka-ny