Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Det gjelder livet- tilsyn med tjenester til mennesker med utviklingshemmning

 Helsetilsynet har oppsummert  tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.10.2017

På landsbasis  fant Fylkesmennene lovbrudd i 45 av 57 kommuner og Helsetilsynet oppummerer at tjenestene til mennesker med utviklingshemming ikke er gode nok.

I Buskerd ble det i 2016 gjennomført 3 tilsyn med disse tjenestene.

Fylkesmannen håper at  kommunene vil bruke både tilsynsrapportene enkeltvis og denne oppsummeringsrapporten til læring og som utgangspunkt for å vurdere om egen praksis og eget styringssystem er i tråd med myndighetskravene. 

Tilsynsveilederen til fylkesmennene er offentlig, og er tilgjengelig fra sammendraget i rapporten.

Du finner mer opplysninger og informasjon på Helsetilsynet hjemmesider