Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Levevaneendring og friskliv

Frisklivssentralen skal gi tilbud til personer med behov for å endre levevaner, og bidra til mestring og fremming av fysisk og psykisk helse, primært gjennom veiledning og tilpassede tiltak for fysisk aktivitet, bedre kosthold og røykeslutt. Stadig flere frisklivssentaler tilbyr også hjelp til mestring av utfordringer knyttet til psykisk helse, risikobruk av alkohol, lærings-og mestringstilbud for grupper med vanlige kroniske sykdommer/lidelser og andre tilbud som fremmer mestring av egen helse. Helsedirektoratet anbefaler etablering av kommunale frisklivssentraler i alle landets kommuner, eventuelt gjennom interkommunlt samarbeid. 

 


Publisert 30.10.2017

Nyhetsbrev for frisklivssentraler oktober 2017

Nyhetsbrevet fra Helsedirektoratet innholder viktig informasjon av relevans for fagpersonell som arbeider med endring av levevaner.


Publisert 05.10.2017

Ny fagdag om ernæring - barn og unge!

Ernæringsløft Buskerud arrangerer sin tredje fagdag om kosthold og ernæring for barn og unge! 


Publisert 27.09.2017

Sukkeruka!

Uke 39 er Helsedirektoratets kampanjeuke om sukker, rettet mot barn og barnefamilier! Vil du være med å skape blest om sukker?


Publisert 24.08.2017

Revidert retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer er den viktigste dødsårsaken i Norge. Den reviderte retningslinjen skal bidra til at flere tilfeller kan forebygges, blant annet ved bedre vurdering av risiko hos den enkelte pasient.


Publisert 16.08.2017

Nyhetsbrev for frisklivssentraler - august 2017

I månedens nyhetsbrev fra Helsedirektoratet vil du finne relevant informasjon om friskliv og levevaneendring, og en oversikt over høstens fagdager, kurs og konferanser.   


Publisert 16.08.2017

De rettslige rammene for lavterskeltiltak

{PagePropertyPlugin}

Publisert 20.06.2017

Nyhetsbrev for frisklivssentraler - juni 2017

I nyhetsbrevet finner du oppdatert kunnskap, kurstilbud, informasjon om kampanjer og andre nasjonale satsinger med relevans for arbeid med levevaneendring og friskliv.


Publisert 22.05.2017

Nyhetsbrev for frisklivssentraler - mai 2017

Sammen med månedens nyhetsbrev vil du finne rapporten fra Folkehelseinstituttets kartlegginger av befolkningens fysiske aktivitet, fysiske form og tid i ro, informasjon om relevante kurstilbud, pågående forskningsarbeid m.m.


Publisert 19.04.2017

Ny nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017 - 2021)

I mars la regjeringen fram en 5-årig tverrdepartemental handlingplan for bedre kosthold. Tiltakene i handlingplanen skal bidra til sunt kosthold og måltidsglede for å fremme helse og forebygge kostholdsrelaterte sykdommer.


Publisert 17.02.2017

Nyhetsbrev for frisklivssentraler februar 2017

Nyhetsbrevet inneholder aktuelle saker for deg som jobber med folkehelsearbeid, levevaneendring og friskliv.