Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene kunngjøres på nav.no den 15 desember

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.12.2018

Søknadene sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken, og de publiseres på den nye hjemmesiden i januar. I tillegg publiseres tilskuddet på navet, nye intranett i NAV og Veiviseren.no.