Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Samling om kompetanse- og innovasjonstilskuddet

Dato:
9. mars 2017 10:00 - 15:30
Stad:
Statens Hus, Grønland 32, Drammen
Arrangør:
Fylkesmannen i Buskerud
Målgruppe:
Ledere og de med ansvar for kompetanse- og rekruttering i helse- og omsorgstjenesten i kommuner i Buskerud

Informasjon om Kompetanse- og innovasjonstilskuddet, kompetanseplanlegging m.m. 

Publisert 16.01.2017

Det vil bli presentert erfaringer fra tre innovasjonsprosjekter i Buskerud. Samlingen er også tenkt som en inspirasjonsdag for utvikling av prosjekter i egen kommune. Påmeldingsfrist innen 1. mars 2017. Samlingen er gratis. Det kan delta to fra hver kommune.

Dato:
9. mars 2017 10:00 - 15:30
Stad:
Statens Hus, Grønland 32, Drammen
Arrangør:
Fylkesmannen i Buskerud
Målgruppe:
Ledere og de med ansvar for kompetanse- og rekruttering i helse- og omsorgstjenesten i kommuner i Buskerud

Kontaktpersonar

Dokument