Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder slås sammen

Fra 1. januar 2016 slås fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder sammen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.11.2014

Hensikten er å bygge sterkere faglige miljøer og derved sikre videreutvikling av tjenester til innbyggerne, kommuner og næringsliv, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.