Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Oppgaver og ansvar

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Fylkesmannen har viktige tilsyns- og kontrolloppgaver på flere samfunnsområder, og det er i hovedsak kommunene som har ansvaret for utføre dem. Dette gjelder områder som miljøvern, landbruk, sivilt beredskap, barnevern, barnehager, sosial omsorg, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvaltning, undervisning og helse.

Fylkesmannen er en viktig rettssikkerhetsinstans, som klagemyndighet for kommunale enkeltvedtak og tilsynsmyndighet etter særlovgivningen.