Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kontakt oss

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Åpningstid:
0800–1530 (1500 sommertid)

Besøksadresse:
Fylkeshuset, Ragnvald Blakstadsv.1, Arendal

Postadresse:
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Fakturaadresse:
Fylkesmannen i Aust-Agder, Fakturamottak DFØ, Postboks 4104, 2307 Hamar

Organisasjonsnummer:
874762822

 

Aust-Agder

Telefon: 37 01 75 00
Telefax: 37 09 82 64
E-postadresse

Aktuelt