Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Historikk

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2012

Fra 1685 har fylkesmannen vært et ledd i norsk offentlig forvaltning. Fylkesmennene - eller fylkesmannsembetene - er regionale statlige forvaltningsorgan som er underlagt departementene. Fylkesmannen er et regionalt statlig forvaltningsorgan med helhetsansvar for den samlede statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket, og skal arbeide for at Stortingets politikk blir fulgt opp. Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), men utfører oppgaver også for flere andre departement og direktorat.

Tidligere fylkesmenn:

1812 – 1815

Schouboe, Oluf B. de

1815 – 1837

Schouboe, U.F.A. de

1837 – 1848

Harboe, Henrik

1849 – 1860

Thomle, Iver Steen

1860 – 1863

Hellisen, Henrik L.

1863 – 1868

Rogstad, Niels W.

1868 – 1895

Bonnevie, Nils C.

1896 – 1906

Prebensen, Nicolai C.G.

1906 – 1908

Lambrechts, Sigurd

1908 – 1916

Aarrestad, Sven

1917 – 1921

Knudtzon, Hans Thomas

1921 – 1941

Pedersen, Jonas

1945 – 1961

Hjelmtveit, Nils

1961 – 1974

Svensen, Henrik

1974 – 1983

Lodden, Ebba

1983 – 1994

Ryssdal, Signe M. Stray

1994 – 2008

Sunde, Hjalmar Inge

2009 - Øystein Djupedal