Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Utdanning- og barnehageavdelingen

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.04.2013

Avdelingen har mange og ulike arbeidsområder innen barnehage og opplæring.

Vi skal medvirke til at den nasjonale barnehage- og utdanningspolitikken blir fulgt opp av kommunale og private barnehage- og skoleeiere. Avdelingen bidrar med informasjon og veiledning innen områdene barnehage, grunnskole, videregående opplæring, fagopplæring i arbeidslivet, høyere utdanning og voksenopplæring.

Kvalitetsutvikling, klagesaksbehandling og tilsyn innen barnehage og skole er blant våre kjerneoppgaver.