Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskuddsordninger

Fylkesmannen kan gi tilskudd til bl.a. fiskeformål, viltformål, kalking, forebyggende tiltak rovviltforvaltning, prioriterte arter og utvalgte naturtyper, skjærgårdstjenesten.