Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ulv skoten i Buskerud 20.10.15

Det er nå eitt dyr igjen på kvota i region 2.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Ulven er lovleg felt under lisensfelling i Gol kommune i Buskerud. Det er med dette eitt felles dyr igjen på kvota for rovviltregionen  i Telemark, Buskerud, Vestfold, og Aust-Agder.

Fellingsperioden gjeld ut mars månad neste år, men avsluttast tidlegare ved fylt kvote.