Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Søknadsfristen for rovvilttap av sau nærmer seg

Husk å søke innen fristen som er 1. november.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Det er viktig for søkere å være klar over at det er obligatorisk å søke via Elektronisk søknadssenter i Miljødirektoratet. Det kan altså ikke lenger sendes inn søknad på papir. Søknader som kommer inn til Fylkesmannen på papir vil bli returnert søker og ikke bli behandlet. Søkere må derfor sørge for å få registrert søknaden sin innen fristen i søknadssenteret.

Søkere finner tilgang til Elektronisk søknadssenter på nettsiden til Miljødirektoratet eller på Rovviltportalen. Hvis søkere ikke har brukt det elektroniske søknadssenteret tidligere, må man først registrere seg som søker. Dette krever at man har en privat epostadresse, etter som man får tilsendt passord til denne for å kunne bruke søknadssenteret aktivt.

Søknadsskjemaet er enkelt å fylle ut, og følger samme oppbygging som den tidligere papirversjonen. Kort tid etter at søknaden er lagret, ligger den tilgjengelig hos saksbehandleren som skal behandle den. Svar på søknaden får man med vanlig post. Lenke til søknadssenteret finner du på høyre side.

Erstatningsordningen for tap til rovvilt forvaltes av Miljødirektoratet og behandles hos miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Har du spørsmål til utfylling av søknaden, kan du henvende deg til kontaktpersonen som står på høyre side. Hvis man senere ønsker å endre opplysninger gitt i en søknad du har sendt elektronisk, må dette skje skriftlig via post eller epost til Fylkesmannen.