Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Samling om motorferdsel i Byglandsfjord 26.11.15

Kommunene i Aust- og Vest-Agder inviteres til uformell samling.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Fylkesmannen i Vest-Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder, i samarbeid med Agder politidistrikt og Statens Naturoppsyn (SNO), inviterer herved alle kommuner i Aust- og Vest-Agder til en uformell samling om motorferdsel.

Tid:      Torsdag 26. november, kl. 09.30-15.00

Sted:   Revsnes hotell, Byglandsfjord

Samlingen er rettet mot den/de i kommunen som behandler, eller på annen måte er involvert i, saker etter motorferdselloven/forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc.

Her kan du lese programmet for dagen.

Påmelding på e-post til: fmaapkh@fylkesmannen.no

Påmeldingsfrist: Mandag 16. november 2015

Samlingen er gratis, og vi håper mange har lyst og anledning til å komme – Vel møtt !

(NB! For påmeldte som melder avbud etter at påmeldingsfristen er utgått, ev. som ikke møter opp, må deltakeravgift, kr. 465,- betales).

 Kontaktperson

Pia Karine Hem Molaug (Fylkesmannen i Aust-Agder)

Telefon: 37 01 75 35

E-post: fmaapkh@fylkesmannen.no