Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Pålegg om tiltak på Høgedal nedlagte avfallsplass

Tiltakene skal begrense avrenning til Biebekken.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Fylkesmannen pålegger Arendal kommune å gjennomføre tiltak på Høgedal nedlagte avfallsdeponi.

Frist for gjennomføring av tiltakene er satt til 31. august 2016.

I forbindelse med opprydding av forurenset grunn ved Philips lampefabrikk i 2014 kom det frem at det kan være behov for å gjennomføre tiltak ved Høgedal nedlagte deponi, for å begrense utslipp av forurenset sigevann til Biebekken.

Fylkesmannen har i tillegg som mål å følge opp deponier som har krav, eller burde ha hatt krav om overvåking og/eller tiltak

Her kan du lese Fylkesmannens brev av 19.10.15 med pålegg om opprydding.