Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


19.01.2016

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

For å få nyhetsvarsling på e-post fra det nye embetet, må du bestille dette på den nye nettsiden.


22.12.2015

Gjenåpner lisensfelling på to ulv til i region 2

Nye spor i Telemark og Aust-Agder dokumenterer ulv. Lisensfellingen gjelder fra 1. januar 2016.


22.12.2015

Tilsyn viser store mangler ved klimatilpasning og miljørisikovurderinger

Avløpsanlegg i 9 kommuner kontrollert i Aust-Agder i 2014 og 2015.


18.12.2015

Høring: Søker om tillatelse for miljøtiltak på sjøbunnen i Kittelsbukt

Du kan gi innspill til søknaden innen 22. januar 2016.


17.12.2015

Høring: Søker om utslippstillatelse for ny E18 Arendal - Tvedestrand

Høringsfrist er 15. januar 2016.


14.12.2015

Største skogvernvedtak noensinne

Ni områder i Aust-Agder er vernet.


Fylkesmannen takker for mange innspill til Raet nasjonalpark

100 uttalelser mottatt. Les oppsummering her.


Mange avvik hos biloppsamlarar

Kontroll av seks verksemder viste til dels alvorlege avvik.


Konferanse om forurensning 18.februar 2016

Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder inviterer kommunene til fagdag - påmeldingsfrist er 2.2.2016.


Kvotejakt på gaupe i 2016

Kvota er sett til 25 gauper og startar 1. februar 2016.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel