Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Vellykket dialogmøte ved UiA – startskudd for et tettere samarbeid mellom trebasert næringsliv i Agder og universitetet?

Torsdag 29. oktober ble det arrangert dialogmøte mellom treindustrien og UiA på Campus Grimstad. Målet var å koble lokal industri og lokalt universitetsmiljø tettere sammen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

50 personer fra treindustrien, byggenæring, studenter og ansatte ved UiA, offentlig forvaltning og andre med interesse for trebasert industriutvikling møtte opp til et spennende program.

Heidi E. Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, startet dagen med å fortelle om hvordan norske kommuner kan sette krav til byggematerialer og livsløpsperspektiv i sine egne klimaplaner. Byggenæringen, byggsektoren og bruk av bygg står for 40 prosent av verdens klimagassutslipp og energibruk. Viktigheten av å satse på bruk av tre i kombinasjon med andre byggematerialer, og ikke bare ene og alene, ble også dratt fram.

Tredriveren på Agder, Bengt G Michalsen, fortalte om de store endringene som skjer regionalt og nasjonalt når det gjelder bruk av tre, og oppfordret UiA til å etablere kompetanse innenfor fagfeltet på lik linje med stål- og betong.

Instituttlederen for ingeniørvitenskap ved UiA, Rein Terje Thorstensen, fortalte om mulighetene som ligger i et samarbeid med universitetet. Studenter kan gjennom arbeid med bacheloroppgaver bistå bedrifter med utviklingsarbeid. Ansatte ved UiA kan ansettes lokalt i bedrifter i delstillinger knyttet mot forskning, eventuelt motsatt. Næringen ble også utfordret til å holde temakvelder ved Campus Grimstad, eventuelt opprette et ekstrastudium på kveldstid (Extra Curriculum). Thorstensen fortalte videre om mulighetene som ligger i FoU og viste blant annet til SkatteFUNN-ordningen. SkatteFUNN er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret.

Konsmo fabrikker, Henriksen snekkerier, Hemato, Warihus, Sørlandslisten og Nordic dørfabrikker kom alle med innspill fra industrien på Sørlandet, og flere av bedriftene så muligheter i et tettere samarbeid med UiA. Sørlandslisten, som driver med produksjon av profillistverk, kunne fortelle at de tidligere har benyttet seg av studenter til utviklingsarbeid i bedriften, og at de også kommer til å gjøre det i framtiden.

Njål Undheim, fra Helen & Hard arkitekter, fortalte siste nytt om biblioteket i Grimstad og andre spennende prosjekter i tre. Det samme gjorde Joakim Dørum fra Green Advisers. Green Advisers vant nylig Innovasjon Norges idepris og har bidratt til mange spennende og bærekraftige bygg i tre. Brede Lesjø fra Treteknisk Institutt informerte om hvilken kompetanse de innehar og om aktuell forskning.

Klikk her for å komme til kurssiden hvor du blant annet finner presentasjonene fra møtet.