Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljøtiltak


Kulturlandskapsdag på Furøya

I år var kulturlandskapsdagen for kommunal landbruksforvaltning i Aust-Agder og Vest-Agder på Furøya i Tvedestrand kommune.


Publisert 07.09.2015

Jordbrukets klima- og miljøprogram lyser ut midler

Landbruksdirektoratet forvalter om lag 12 millioner kroner til nye prosjekter i 2016 – søknadsfrist 15. oktober 2015.


Publisert 02.09.2015

Vellykket konferanse om «Klimasmart verdikjede fra jord til bord»

Produksjon og distribusjon av mat på en energi- og ressurseffektiv måte var tema for konferansen på Evje 7. august.


Publisert 12.08.2015

Restaureringskurs på husmannsplass

En av de få bevarte husmannsplassene i Setesdal, Slengen, er nå under restaurering.


Publisert 10.07.2015

Kulturlandskapsdag

Kommunal landbruksforvaltning i Aust-Agder og Vest-Agder er velkommen til Furøya 9. september.


Publisert 03.03.2015

Veiledende enhetspriser - SMIL-tiltak 2015

Hjelp til kostnadsoverslag i søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.


Publisert 03.03.2015

SMIL-forskriften endret

Flere vilkår og krav til søknaden er nå med i forskriften for spesielle miljøtiltak i jordbruket.


Publisert 06.02.2015

Midler fra Klima- og miljøprogrammet i jordbruket 2015

Har du noe å formidle eller en prosjektidé, kan du søke støtte – frist 15. mai.


Publisert 27.01.2015

Rammer for nokre landbrukstilskot

Fylkesmannen har fordelt ut til kommunane tilskot til miljøtiltak i jordbruket, drenering av jordbruksjord og nærings- og miljøtiltak i skogbruket.


Publisert 07.01.2015

Informasjon om verneverdige bygninger

Veiledningen gjelder både for Kulturminnefondets tilskudd og Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-tilskudd).