Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kommunereforma

Kommunereforma har gitt færre kommunar, og no er det 356 kommunar i Noreg. 

2020 var det første året for 47 nye kommunar som følgje av kommunereforma.

Statsforvaltaren skal vurdere kompensasjon til kommunar som slår seg saman og får eit tap på grunn av utilsikta verknader i inntektssystemet. Statsforvaltaren skal også, ved behov, bidra med fagleg støtte til dei nye kommunane. 

Vis meir


Infoskriv om kommunereformen – november 2015

I dette skrivet finner du oppdatert info om kommunereformen generelt og om arbeidet og prosessene i Aust-Agder spesielt. 


Konsekvenser ved etablering av nye kommuner

Hva skjer med eiendomsskatt, kommunale avgifter m.v. i den nye kommunen?


Kommunereformen

Avklaringer og presiseringer i kommuneproposisjonen for 2016


Statusoversikt Aust-Agder, pr oktober 2015

Hvem er åpen for videre dialog? Og med hvem?


Publisert 03.07.2015

Kommunerformen uten internett?

Last ned den nye lokaldemokrativeilederen her.


Publisert 03.07.2015

Kommunereformen: Status i Aust-Agder pr 30.06.2015

Hva er gjort av reformarbeid? Hvem er i dialog med andre kommuner? Hvilke vedtak er gjort?


Publisert 22.06.2015

Stortingets oppgavemelding oppsummert

Hva har Stortinget egentlig vedtatt?


Publisert 21.01.2015

Fylkesmannns "Jungelveileder"

Last ned vår lokale veileder for kommunereformen.


Publisert 18.11.2014

Ny rapport om regionalt folkevalgt nivå

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har mottatt rapport med vurderinger av mulige modeller for det regionale folkevalgte nivået i Norge.