Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

105 nye landsmenn lovet troskap til Norge

Søndag var Aust-Agders storstue, Store Torungen i Arendals kultur og rådhus, pyntet til fest i anledning årets Statsborgerseremoni.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Fra statsborgerseremonien 2015

Rundt 300 deltagere – venner, familiemedlemmer og kollegaer – var samlet for å feire at over 105 barn, kvinner og menn ønsket å markere sitt nye statsborgerskap. Fungerende fylkesmann Knut Berg tok i mot hver enkelt og representerte det offisielle Norge, I sin velkomsttale la han spesielt vekt på den norske kulturarven, på demokrati og menneskerettigheter, og oppfordret de nye borgerne til deltagelse. Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen, holdt tale på vegne av ordførerne i fylket.

Seremonien er frivillig, og er det norske samfunnets måte å ønske nye landsmenn velkommen som fullverdige borgere, noe mange setter stor pris på. 
For mange er avleggelsen av troskapsløftet et rørende høydepunkt:

"Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet. Jeg støtter demokratiet og menneskerettene og vil respektere landets lover."

Etter å ha avlagt troskapsløftet fikk alle de nye utdelt en bok, der H. M. Kong Harald har skrevet forordet som ønsker dem velkommen som borgere.

Seremonien ble rundet av med Tapas og hyggelig samvær.