Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

"Nå må vi legge Dugnads-begrepet dødt!"

"Dette er den nye normalsituasjonen!"
Fra Fylkesmannens informasjonsmøte om flyktningesituasjonen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.10.2015

Ordene ble uttalt av IMDis regiondirektør, Ingrid Sætre, på møtet Fylkesmannen i Aust-Agder arrangerte den 7. oktober, da hun skulle beskrive flyktningesituasjonen. Hensikten var å tydeliggjøre at kommunene både må utarbeide en plan for å finne umiddelbare løsninger på den akutte situasjonen, men også legge mer langsiktige planer som tar høyde for at dette ikke er noe "som går over". 

Fylkesmannen hadde satt sammen et bredt panel til å orientere kommunene om mottak, bosetting og integrering av flyktninger. I tillegg orienterte Fylkesmannens fagavdelinger om asylsøkernes rett til helsetjenester, opplæring og opphold.

For mottaksapparatet er situasjonen prekær, og løsningen ligger hos kommunene. Det er de som må ta i mot alle de nye asylsøkerne. I tillegg må de håndtere å bosette og integrere sin andel av de flyktningene som har fått varig opphold. Dette er en ny situasjon for Norge, og for kommunene. De sitter derfor – naturlig nok – med mange spørsmål. 

Informasjonsmøtet var et tilbud fra Fylkesmannen for raskest mulig å informere kommunene i Aust-Agder om hvilke ansvar, plikter og rettigheter kommunene har. Det gode oppmøtet viser at dette var kjærkommen informasjon.

Fra spørsmålsrunden
Møtet ble avsluttet med spørsmålsrunde til panelet.

Se agenda for møtet, samt de ulike etatenes presentasjon i spalten til høyre –  Dokumenter.

 

Se forøvrig Fylkesmannens egen portalside om Flyktningesituasjonen, der vi har forsøkt å samle relevant informasjon fra alle de forskjellige etater kommunene må forholde seg til. Sidene er ikke komplette, og er under daglig revidering.