Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilsynsrapport Risør kommune 2013 Introduksjonsloven

Fylkesmannen har høsten 2013 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Risør kommune. Temaet for tilsynet har vært om introduksjonsdeltakere får er program som er helårlig og på full tid, jf. introduksjonsloven § 4 annet ledd.

 

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.04.2014