Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilsyn etter introduksjonsloven i Birkenes kommune

Fylkesmannen har våren 2015 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Birkenes kommune

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.08.2015

Temaet for tilsynet har vært om introduksjonsdeltakere får et program som et helårlig og på full tid, jf. introduksjonsloven § 4 annet ledd.