Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilsyn etter introduksjonsloven i Valle kommune

Fylkesmannen har høsten 2014 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Valle kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.01.2015

Temaet for tilsynet har vært om introduksjonsdeltakere får er program som er helårlig og på full tid, jf. introduksjonsloven § 4 annet ledd.