Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Regjeringen med samlet informasjon om regelverk ved bruk av bygninger til asylmottak

Det å bruke eksisterende bygninger som asylmottak reiser enkelte problemstillinger som er av betydning både for kommunale bygningsmyndigheter og driftsoperatører av asylmottak

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.12.2015

Følg denne linken til Regjeringens overikt over hva som gjelder etter plan- og bygningsloven. Her finner dere rundskriv, tolkningsuttalelser og svar på spørsmål som departementet har fått.