Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Brev fra Statsministeren skal mobilisere kommunene.

Situasjonen i asylmottakssystemet kan nå betegnes som krise. Kommunene bes nå om å finne rom for å bosette 18 000 flyktninger.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Statsministeren og KS ber kommunene om å vurdere muligheten for selv å ta ansvar for å opprette asylmottaksplasser. Det vil være klare fordeler ved at kommunene, som uansett har ansvaret for viktige velferdstjenester også til asylsøkere, selv kan være driftsoperatører.

Last ned hele brevet i lenken i høyre spalte.