Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir

Her finner du relaterte lenker som gjelder barnehage:

 


Publisert 12.08.2015

Stipendordning for barnehageansatte

Ansatte i barnehage kan for studieåret 2015-2016 få stipend for å ta arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) eller tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk.Barnehageeier skal søke på vegne av de ansatte.

Søknadsfristen er 1. september 2015.07.09


Publisert 05.06.2015

Siste samling for barnehagefaglig grunnkompetanse

Siste kursdag er mandag 8. juni klokken 9-15 på Arendal Herregård, Tromøy.

Ta på joggesko/fritidstøy!


Publisert 04.05.2015

Praksiskandidatordning - veien til fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Dette er et tilbud om å ta teoridelen for å bli barne- og ungdomsarbeider. Du kan søke dersom du har 60 måneders praksis som er relatert til faget.


Publisert 16.04.2015

Erfaringskonferanse - Fritt valg

Vi inviterer prosjektdeltakere til en inspirerende samling. Dere vil få faglig påfyll og mulighet til å dele erfaringer. Barnehager og skoler som ønsker å delta i prosjektet, er også velkomne.


Publisert 31.03.2015

Arendal og Gjerstad blir realfagskommuner

Av 65 søkere, var det 34 kommuner som fikk innvilget sine søknader hos Utdanningdirektoratet om å få være realfagskommune 2015 - 2016


Publisert 06.03.2015

Fylkesmannens fagdag 2016

Fylkesmannens fagdag for barnehageansatte blir 4. februar 2016. Nærmere informasjon om innhold og påmelding kommer.


Publisert 03.03.2015

Årets lærling tildelt barne- og ungdomsarbeider Eivind Thorstein Karlsen

«Han har en egen evne til å ha et særskilt blikk for hvert barn som han har ansvar for i tillegg til gruppen, og et genuint ønske om å engasjere. Er inspirerende og byr på seg selv, er moden, effektiv og reflektert og skjønner behovet for å ha faglig kompetanse av høy klasse.» var noe av begrunnelsen som ble gitt av Yrkesopplæringsnemnda.


Publisert 06.02.2015

Over 400 barnehageansatte deltok på Fylkesmannens fagdag

Deltakerne fikk høre Guro Øiestad snakke om hvordan de kan skape selvfølelse hos barn.


Publisert 04.12.2014

Hva skal foreldre betale for barnehageplass?

Utdanningsdirektoratet har oppdatert informasjon om hvor mye foreldre og foresatte maksimalt skal betale for barnehageplass i 2015


Publisert 08.10.2014

Invitasjon til læringsnettverk - barn og unge

Fylkesmannen og KS inviterer kommunene i fylket til å delta i regionalt nettverk med påmeldingsfrist 31. oktober 2014.