Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Barn og foreldre

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.


19.01.2016

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

For å få nyhetsvarsling på e-post fra det nye embetet, må du bestille dette på den nye nettsiden.


10.09.2015

Nyankomne asylbarn trenger verger. Nå!

I løpet av kort tid har det kommet mange enslige mindreårige asylsøkere til Aust-Agder, og flere ventes. De trenger noen til å snakke sin sak.


08.09.2015

Lederkabalen for det nye Fylkesmannsembetet er lagt

Ledergruppa skal betjene begge fylker.


31.08.2015

Se meg - hør meg - hjelp meg!

Hvordan kan DU bidra til bedre tilbud og god samhandling for barn og unge? Meld deg på høstens viktigste konferanse!


28.08.2015

Hvordan har norsk ungdom det?

Forskningsinstituttet NOVA ved Høskolen i Oslo og Akershus har nå sluppet en ny Ungdata-rapport.

 


11.08.2015

Fullbooket møte om barns rett til å bli hørt!

Fylkesmannens fokus på barns rettigheter engasjerer bredt!


08.07.2015

Inn på tunet-konferanse om barn og unge

«Med mestring som ballast» – nasjonal konferanse i Stavanger 2.–3. november.


01.06.2015

Se meg - hør meg - hjelp meg!

Invitasjon til tverrfaglig høstkonferanse om barns rett til å bli hørt og god samhandling for utsatte barn 0 til 13 år.


13.05.2015

Barnefattigdom øker i Aust-Agder

Større andel fattige barn uten innvandrerbakgrunn enn andre fylker.


27.04.2015

Fylkesmannen i Aust-Agder holder stengt tirsdag 28. april.

I forbindelse med den kommende sammenslåingen av Fylkesmannsembetene i Aust- og Vest-Agder holder begge embeter stengt pga internseminar. Vi vil være tilgjengelig som normalt fra onsdag.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel