Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilsyn etter introduksjonsloven i Gjerstad kommune

Dato:
10. august 2015 09:00 - 7. desember 2015 16:00
Stad:
Gjerstad kommune
Kommune:
Gjerstad
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Aust-Agder
Målgruppe:
Gjerstad kommune

Fylkesmannen har høsten 2015 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Gjerstad kommune

Temaet for tilsynet har vært om introduksjonsdeltakere får et program som et helårlig og på full tid, jf. introduksjonsloven § 4 annet ledd.

Publisert 09.12.2015
Dato:
10. august 2015 09:00 - 7. desember 2015 16:00
Stad:
Gjerstad kommune
Kommune:
Gjerstad
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Aust-Agder
Målgruppe:
Gjerstad kommune