Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tekniske problemer ved Fylkesmannens sentralbord. Slik kommer du i kontakt med oss:

Vårt hovednummer, 37 01 75 00, kan ikke ta i mot samtaler. Vet du hvem du søker kan du bruke direktenummeret. Her finner du det: 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

TORSDAG 27.11.2014 09.26, SIST ENDRA 17.09.2015 12.48

Bruk denne linken >