Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Strømstans får følger

Telefon og data er for tiden nede. Det vil desverre være vanskelig å oppnå kontakt med embetet inntil strømmen er tilbake.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

MANDAG 08.12.2014 14.39, SIST ENDRA 17.09.2015 12.48