Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Beredskapsøvelse

På grunn av pågående øvelse vil vi i perioden fram til kl 14.00 ha en noe begrenset kapasitet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

ONSDAG 12.11.2014 12.46, SIST ENDRA 17.09.2015 12.48