Offentlig postjournal

Alle kan kreve innsyn i brev og dokumenter fra det offentlige. Retten til innsyn og krav til publisering av postjournaler er hjemlet i flere lover og forskrifter. En postjournal er enkelt forklart et register over all arkivført post og korrespondanse inn og ut fra offentlige virksomheter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste som Fylkesmannen og flere andre offentlige etater bruker til å publisere postjournalene våre på internett. Postjournalene blir samlet i en felles database, og innholdet i denne blir gjort søkbart for omverdenen. I eInnsyn kan du søke opp og lese fulltekstdokument. Du kan også be om innsyn i offentlige dokument som ikke er publisert. Når du ber om innsyn i et dokument som ikke er publisert i fulltekst, blir bestillingen sendt til det fylkesmannsembetet som er ansvarlig for journaloppføringa. Du får svar direkte fra Fylkesmannen.

eInnsyn kan brukes anonymt. Alt du trenger er en e-postadresse som dokumenta skal sendes til. Du kan også be om innsyn på andre måter enn gjennom eInnsyn. Du kan fremme et innsynskrav både skriftlig og muntlig.

Personvern

Fylkesmannen har ansvar for at taushetsbelagte opplysninger ikke offentliggjøres. Personnavn skal ikke være søkbare etter å ha vært publisert i eInnsyn i mer enn 12 måneder. Det betyr at dersom du søker på personnavn i eInnsyn, vil du kun få treff de første 12 månedene etter publiseringsdato for oppføringer som inneholder navnet du søker på. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Lenker

Problem med eInnsyn

Tekniske problem med eInnsyn har ført til forseinkingar i behandlinga av innsynskrav. I tillegg medfører tekniske utfordringar i saksbehandlingssystemet vårt ytterlegare forseinkingar. Vi beklagar ulempa og håpar på ei snarleg løysing. Les meir her.