Statistikkbanken er oppdatert med tal for 2020

Det er gjort nokre endringar i dokumentet.

Publisert 23.08.2021

Dei største endringane er som følger:

  • Knappar er fjerna da dei hjå fleire ikkje kan brukast grunna it-sikkerheit knytt til køyring av kodar.
  • Statistikkbanken er oppdatert med tal for 2020 i alle ark med unntak av historiske tal for frukt og bær samt hogst- og planteareal.
  • Arket KART og leigd jordbruksareal har blitt forbetra.
  • Det er blitt oppretta nye ark med tal frå leveransar til meieri og slakteri basert på rapport «Leveranser til meieri i landbruket 2020» som ligg på data.norge.no.
  • Det er også oppretta eit nytt ark som visar oversikt over produksjon- og avløysertilskot.

Det vil etterkvart bli ein oppdatering av arket Hogst- og planteareal med tal for 2020. Mindre oppdateringar vil skje fortløpande. Neste store oppdatering vil skje etter mars 2022 når tala for 2021 er klare.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner