Dagskonferanse om traume

Dato:
14. februar 2023 08.30 - 15.30
Sted:
Tabernakelet i Markvegen 27, Bergen sentrum.
Arrangør:
Samarbeidsforum for stønadsordning for kompetanseutvikling i vaksenopplæringsfeltet.
Målgruppe:
Lærarar og leiarar i vaksenopplæringa i Vestland.

Tema for konferansen er traume og korleis dette påverkar læringa hos vaksne. Målgruppa for fagdagen er lærarar og leiarar i vaksenopplæringa i Vestland.

Publisert 11.01.2023

Samarbeidsforum for stønadsordning for kompetanseutvikling i vaksenopplæringsfeltet inviterer til dagskonferanse for vaksenopplæringsfeltet i Vestland den 14. februar.

Første bidragsytar er Dagfinn Winje. Dagfinn er tidlegare leiar for forskingsgruppa for traumepsykologi ved UiB, og vil første del av dagen ta dykk i gjennom traumeomgrepet og korleis traume kan påverka læring. Vi startar i det kliniske hjørnet før vi der etter bevegar oss til det allmennpedagogiske, og vidare inn til klasserommet der vi ser på korleis traume påverkar læring og korleis vi som pedagogar skal forhalda oss dette.

Etter lunsj vil psykologspesialist Didrik Hægeland snakke om PTSD og posttraumatisk vekst.


Tid og stad

Tysdag 14. februar frå 08.30 til 15.30
Tabernakelet i Markvegen 27, Bergen sentrum.

Påmelding og påmeldingsfrist

Du finn lenke til påmelding i høgre blokk. Frist for påmelding er 25. januar. Konferansen har ei øvre deltakargrense, og de vil kort tid etter påmeldingsfristen er utgått få ei stadfesting på påmeldinga. Om de har meldt dykk på etter deltakargrensa er nådd, vil de få beskjed om dette på e-post. De vil i dette høve dessverre ikkje få tildelt plass før andre eventuelt melder avbod. Samlinga er gratis for alle påmelde, men de må dekke reise og eventuelle overnattingskostnader sjølve.

Program

08:30 – 09.00: Oppmøte og registrering
09:00 – 09:45: Dagfinn Winje del 1
09:45 – 09.00: Pause
10:00 – 10.45: Dagfinn Winje del 2
10:45 – 11.00: Pause
11:00 – 12.00: Dagfinn Winje del 3
12:00 – 13.00: Lunsj med enkel servering av rundstykker, kaffe og drikke
13:00 – 14.00: Didrik Hægeland del 1
14:00 – 14.15: Pause
14:15 – 15.30: Didrik Hægeland del 2

Vel møtt!

Dato:
14. februar 2023 08.30 - 15.30
Sted:
Tabernakelet i Markvegen 27, Bergen sentrum.
Arrangør:
Samarbeidsforum for stønadsordning for kompetanseutvikling i vaksenopplæringsfeltet.
Målgruppe:
Lærarar og leiarar i vaksenopplæringa i Vestland.