Rettleiing for Leve heile livet-planlegging

Det er utarbeidd rettleiingsmateriell som skal støtte arbeidet med å realisere Leve heile livet i kommunane.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.04.2020

Rettleiaren viser korleis kommunane kan mobilisere ressursar og vere ein pådrivar for prosessarbeidet med reforma Leve heile livet.

I rettleiaren finn du ein modell for planlegging og gjennomføring av endringsarbeidet. Modellen har henta inspirasjon frå tenestedesign som blir illustrert og beskrive i fasar med tips og råd som kan vere hensiktsmessige å følgje.

Du finn også lenker til fleire rettleiarar og filmar som kan vere nyttige i arbeidet. 

I høgremargen finn du lenker til rettleiaren i PDF og i Power Point-format.

Les også nyhendebrevet om Leve heile livet frå Helsedirektoratet, som du også finn i høgremargen.