Nytt frå Leve heile livet-satsinga

I det nye informasjonsbrevet kan de lese meir om korleis det regionale støtteapparatet følgjer opp kommunane, og anna relevant informasjon for Leve heile livet-arbeidet

Publisert 25.11.2020

Innhaldet viser stort engasjement, og er utarbeidd av Fylkesmannen i Vestland, KS, USHT, Vestland fylkeskommune og fylkeseldrerådet i Vestland.

Informasjonsbrevet finn du under «Dokumenet». Du finn det også publisert på Leve heile livet-sida til Fylkesmannen i Vestland.