Korleis måle effektar og resultat av lokale tiltak i Leve heile livet-reforma?

Statsforvalteren i Trøndelag etter oppdrag frå Helsedirektoratet har utarbeidd ein rettleiar for korleis kommunane kan følgje opp lokale tiltak i gjennomføringa av Leve heile livet-reforma.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.08.2022

Hovudfokuset i Leve hele livet  - en kvalitetsreform for eldre er å skape eit meir aldersvenleg Noreg, og finne nye og innovative løysingar på dei kvalitative utfordringane knytt til aktivitet og fellesskap, mat og måltid, helsehjelp, samanheng i tenestene og overgang i tenestene.

Rettleiingsmateriellet er laga for å gje inspirasjon, kunne følgje med på, og følgje opp resultat og effektar av lokale tiltak i reforma. Rettleiaren kan også hjelpe med å finne ut om det er behov for å justere tiltak som ikkje oppnår ønskt effekt.

Du finn rettleiaren på ressursportal.no.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.