Kompetanseløft 2025 skal bidra til fagleg sterke tenester

Kompetanseløft 2025 skal sikre at den kommunale helse- og omsorgstenesta og den fylkeskommunale tannhelsetenesta har tilstrekkeleg og kompetent bemanning.

Publisert 07.05.2021

Kompetanseløft 2025 er etterfølgjaren til Kompetanseløft 2025, og er viktig i Leve heile livet-arbeidet.

Planen inneheld fire strategiske område med mange tiltak: Rekruttere, halde på og utvikle personell, brukarmedverknad, tenesteutvikling og tverrfagleg samarbeid, kommunal sektor som forskingsaktør, fagutviklings- og opplæringsarena samt leiing, samhandling og planlegging.

3. juni arrangerer vi webinar om planen.