Inspirasjonskonferanse om Leve heile livet

USHT Helse Fonna, Statsforvaltaren i Rogaland og Statsforvaltaren i Vestland inviterer til inspirasjonskonferanse 15. juni. 

Publisert 31.05.2021

Aktivitet og fellesskap er eitt av innsatsområda i Leve heile livet, og er temaet for inspirasjonskonferansen. Konferansen er digital og påmelde får lenke til konferansen. 

Tidspunkt er 15. juni frå 11.00-14.30. Påmeldingsfrist er 13. juni. 

Målgruppe er tilsette og leiarar i helse- og omsorgstenester, pårørandeforeiningar, brukarorganisasjonar, politikarar og andre interesserte.

Heile programmet finn du under «Dokument». 

Her melder du deg på konferansen.

Kontaktpersoner

Lenker

Dokumenter