BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Warsaw X-LIC-LOCATION:Europe/Warsaw BEGIN:STANDARD DTSTART:20191027T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20200329T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Warsaw:20210312T000000 DTSTAMP:20210418T034046Z DTSTART;TZID=Europe/Warsaw:20210312T000000 SEQUENCE:0 SUMMARY:Tilbod til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sama nsette tenester UID:37a87450-297a-4081-ab07-7079a609a2fb X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Helsedirektoratet har kunngjort ti lskot til vaksne med langvarige og samansette tenestebehov for 2021. S&os lash\;knaden skal sendast til Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark inn an 12. mars

Lenke: htt ps://www.statsforvalteren.no/nb/vestfold-og-telemark/tilskudd/2021/03/til bod-til-barn-og-unge-med-behov-for-langvarig-oppfolging-og-samansette-ten ester/
Ansvarlig: Statsforvaltaren i Vestf old og Telemark\, helse- og omsorgsavdelinga
Målgruppe: Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser so m har behov for tidlig utredning\, behandling\, oppfølging og støtte\, sa mt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og dere s familier.
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Tilbod til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sama nsette tenester TRIGGER:-P18DT14H END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR