Tilskudd for å ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen

Alle kommunene i fylket vårt oppfordres til å søke. Horten kommune fikk innvilget midler i 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.01.2022

Kommuner kan søke om midler til tiltak som bidrar til å styrke arbeidet med naturmangfold. I Stortingsmeldingen Natur for Livet (Meld. St. 14 (2015 - 2016)) er utarbeiding av en kommunedelplan for naturmangfold pekt på som et viktig virkemiddel for å synliggjøre naturmangfoldverdiene i kommunenes eget planarbeid.

Kommunene kan nå søke tilskudd for 2022 gjennom elektroniske søknadssenter (ESS), og frist for å søke er 01.02.2022. 

Lenker til elketronisk søknadssenter og mer informasjon ligg i menyen til høyre.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no 
eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.