Skrim og Sauheradfjella

Forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat i  Skien, Sauherad og Notodden kommuner i Telemark fylke, og Kongsberg kommune i Buskerud fylke

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.10.2012


store Stölevann från nordost Skrimfjellet 9 okt -04. Foto: FORANSkrim og Sauheradfjella naturreservat ble opprettet i 2008 for å bevare et stort og sammenhengende skogområde med mange naturkvaliteter der store deler er urørt eller tilnærmet urørt.

Økosystemet skal bevares med alt naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i skog.

Området har gode forekomster av død ved og er levested for en rekke sårbare og hensynskrevende arter.

Området har også stor vitenskapelig og pedagogisk verdi på grunn av sin størrelse. Reservatet er på 123 km2, og det ligger i Skien, Sauherad og Notodden kommuner i Telemark fylke, og Kongsberg kommune i Buskerud fylke.

Informasjonspunkt, Skrim-Sauheradfjella 2010. Foto:Fylkesmannen i TelemarkI et naturreservat skal naturverdiene gå foran andre interesser, og det er forbud mot tiltak som kan skade naturverdiene. Innenfor denne rammen er det likevel store muligheter til å bruke området.

Forvaltningsplanen skal konkretisere bestemmelsene for reservatet og sikre naturverdiene i et langsiktig perspektiv. Videre skal den legge til rette for bruk av området innenfor rammen av verneformålet.

Forvaltningsplanen gjelder for Skrim og Sauheradfjella naturreservat. På nordsiden av Skrim - massivet går det tre mindre kiler inn i reservatet som utgjør Skrimfjella landskapsvernområde.

Landskapsvernområdet har egne forskrifter, og forvaltningsplanen er ikke gjort gjeldende her, men prinsippene i planen bør legges til grunn i landskapsvernområdet så langt de er forenlige med
forskriften.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.