Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Bli med å plukke søppel langs kysten

Bli med på å rydde kyst og øyer i Vestfold for søppel! Ordningen hvor Skjærgårdstjenesten henter sekkene gjelder også i 2020. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 20.04.2020

Velg en øy eller en strekning som ryddes. Fyll ut skjema under så vil Skjærgårdstjenesten hente søppelet og frakte det til et mottaksanlegg. Ordningen gjelder for Vestfold.

Larvik kommune har også egne meldeskjema for frivillig rydding av avfall

I flere kommuner er det dessuten satt ut dispensere med sekker. På dispenseren står det informasjon om hvor avfallet skal settes.

Smittevern

Fylkesmannen anbefaler at man følger helsemyndighetenes anbefalinger og restriksjoner i forbindelse med alle aktiviteter, blant annet om maksimalt fem personer samlet og mer enn to meter avstand mellom personene. NB! Husk hansker!

Hensyn til hekkende fugler

Mange fugler er svært tidlig igang med hekking langs kysten i Vestfold. Vis derfor hensyn når du er ute og rydder. Hvis fugler flakser opp i nærheten kan det være et tegn på at de har reir med egg eller noen kyllinger de forsøker å ta vare på.

Meld inn på skjema under

Bruk skjemaet under for å varsle Skjærgårdstjenesten. Du får en bekreftelse på e-post når du har sendt inn skjemaet.

Tusen takk for at dere bidrar til å ta vare på kysten og havet!

Ja, vi er med på dugnaden!

I Moutmarka er det satt ut flere strandryddebokser rett inn for  P-plass Grepansvingen (sydlige parkering) og rett ved Mokjerka P-plass (midtre). Her kan du forsyne deg med en søppelsekk og rydde underveis på tur. Informasjon om henting står på boksene.
I Moutmarka er det satt ut flere strandryddebokser rett inn for P-plass Grepansvingen (sydlige parkering) og rett ved Mokjerka P-plass (midtre). Her kan du forsyne deg med en søppelsekk og rydde underveis på tur. Informasjon om henting står på boksene.

Skjærgårdstjenesten