Gris - søknad om mellombels konsesjon - utrangering av purker

Husdyrkonsesjons-regelverket blei sist endra med verknad frå 1. januar 2020. Det ble da satt ei grense for hvor mange purker som kan utrangerast. Med utrangering menas slakting, destruksjon og salg av purker. Foretak som utrangerte over den fastsatte grensen, kan søkje om mellombels konsesjon. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.09.2020

Sjå meir her.

Kontaktpersoner