Tilskotsordningar i skogbruket 2022

Dato:
19. januar 2022 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunane i Vestfold og Telemark

Statsforvaltaren inviterer til Teams-møte med kommunane om tilskotsordningane i skogbruket. Tema blir tildeling og forvalting av tilskot for 2022.

Publisert 11.01.2022

Innhald

Tilskot til skogsvegar, taubane, hest o.a. (frå LUF-midlar)

 • Forbruk 2021
 • Tildeling 2022
 • Kommunale retningsliner, strategiar og prioriteringar

Tilskot til NMSK – skogkultur

 • Forbruk 2021
 • Tildeling 2022
 • Kommunale retningsliner, strategiar og prioriteringar

Tilskot til klimatiltak

 • Forbruk 2021
 • Forvalting 2022

Tilskot til miljøtiltak

 • Forbruk 2021
 • Forvalting 2022

Aktuell informasjon for 2022

 • Bruprosjekt
 • Stormskader

Innkalling til Teams-møtet er sendt til aktuelle deltakarar i kommunane på e-post. Ta kontakt om du ikkje har fått møteinnkalling, men ynskjer å delta.

Dato:
19. januar 2022 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Målgruppe:
Kommunane i Vestfold og Telemark